W tym odcinku rozmawiam z Olgą Gumeniuk, twórczynią rozwojowych „Kart wglądów”, która opowiada o procesie powstawania kart i możliwościach pracy z nimi, o swojej misji pracy z kobietami, o roli czucia w biznesie. Zapytałam Olgę również o jej drogę do stania się Coachem i jej definicję coachingu. Zapraszam do słuchania.

Karty rozwojowe Olgi znajdziesz tu: https://olgagumeniuk.pl/sklep/